Project
Het Occo Hofje Amsterdam

Na zorgvuldige voorbereiding en grondige uitvoering van het groot onderhoud van de 3 rijksmonumenten, is het meeste werk nu afgerond. De linker- en rechtervleugel, achtermuur, panden 90 en 92, en tot slot het hoofdgebouw zijn uitgebreid gerenoveerd door het bouwteam. De kroon op het werk is de restauratie van het Occo-wapen in de timpaan en de klokkentoren. Deze historische elementen zijn met grote toewijding hersteld als eerbetoon aan de rijke geschiedenis van het hofje.

Sinds 1774 heeft het prachtige Occo Hofje een cruciale rol gespeeld in het bieden van huisvesting aan dames boven de 50 jaar met een een rooms-katholieke levensbeschouwing. De visie van Jonkvrouwe Cornelia Elisabeth Occo voor ‘Het Gebouw van Barmhartigheid’ is nog steeds springlevend, en in 2023 biedt het nog steeds onderdak aan 25 dames.

Vandaag komen de bewoners en betrokkenen bijeen om dit feestelijke moment te vieren en zullen de gerestaureerde klokken voor het eerst in jaren weer luiden! We kijken met veel trots terug op de realisatie van dit project waarbij we de bewoners en opdrachtgevers willen bedanken!


Het Occo Hofje Amsterdam