Sinds 1774 heeft het prachtige Occo Hofje een cruciale rol gespeeld in het bieden van huisvesting aan dames boven de 50 jaar met een een rooms-katholieke levensbeschouwing. De visie van Jonkvrouwe Cornelia Elisabeth Occo voor ‘Het Gebouw van Barmhartigheid’ is nog steeds springlevend, en in 2023 biedt het nog steeds onderdak aan 25 dames.

De linker- en rechtervleugel, achtermuur, panden 90 en 92, en tot slot het hoofdgebouw zijn uitgebreid gerenoveerd door het bouwteam. De kroon op het werk is de restauratie van het Occo-wapen in de timpaan en de klokkentoren. Deze historische elementen zijn met grote toewijding hersteld als eerbetoon aan de rijke geschiedenis van het hofje.