Duurzaam ondernemen

Het gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen in de bouw, hebben een grote impact op de duurzaamheid binnen onze maatschappij. Dit vraagt om nieuwe werkwijzen in onze sector. Duurzaam ondernemen is verweven in onze organisatie. We streven naar een goed bedrijfsrendement en we werken aan maatschappelijke doelen met betrekking tot het milieu en de wereld om ons heen. We houden in onze bedrijfsvoering niet alleen rekening met mens en milieu, maar ook wat onze organisatie de maatschappij en het milieu kan bieden.