Onze diensten

Bouwbedrijf Jan Vet bouwt aan woon- en werkomgevingen waar mensen zich gezond, gelukkig en veilig voelen. We bouwen voor de toekomst, zowel grootschalige als kleinere projecten, en zijn gespecialiseerd in binnenstedelijke gebieden rondom Groot-Amsterdam. We werken in opdracht van vastgoedeigenaren, -investeerders, -beheerders, woningbouwcorporaties en particulieren. Onze bedrijfsactiviteiten zijn onderverdeeld in renovatie, restauratie, onderhoud en nieuwbouw.